Banca Mondiala sprijină 100 de state în lupta cu noul coronavirus
 

Grupul Băncii Mondiale a anunţat că operaţiunile sale de urgenţă împotriva COVID-19 (coronavirus) se desfăşoară în 100 de ţări în curs de dezvoltare, ce înglobează 70% din populaţia mondială.

Începând cu luna martie, Grupul Băncii Mondiale a furnizat în

ritm accelerat niveluri record de sprijin pentru a ajuta statele respective să îi protejeze pe cei săraci şi vulnerabili, să consolideze sistemele sanitare, să susţină sectorul privat şi să sprijine revenirea economică. Aceste eforturi de asistenţă, care constituie cel mai amplu şi mai rapid răspuns din istoria Grupului Băncii Mondiale, marchează un punct de referinţă în punerea în aplicare a angajamentului Grupului Băncii Mondiale de a pune la dispoziţie suma de 160 miliarde $ sub formă de granturi şi sprijin financiar, de-a lungul unei perioade de 15 luni, pentru a ajuta ţările în curs de dezvoltare să facă faţă impactului sanitar, social şi economic provocat de COVID-19 şi de încetarea activităţii economice în statele avansate.

„Pandemia şi încetarea activităţii în cadrul economiilor avansate ar putea împinge până la 60 de milioane de persoane în sărăcie extremă – eliminând multe dintre progresele înregistrate recent în combaterea sărăciei”, a afirmat David Malpass, preşedintele Grupului Băncii Mondiale. „Grupul Băncii Mondiale a acţionat cu celeritate şi decisiv pentru a institui operaţiuni de răspuns de urgenţă în 100 de ţări, cu mecanisme care permit altor donatori să extindă rapid programele. Pentru a reveni la creştere economică, obiectivul nostru trebuie să fie un răspuns rapid şi flexibil pentru contracararea urgenţei sanitare, pentru asigurarea sprijinului financiar şi de altă natură, care poate fi extins, în vederea protejării populaţiei sărace, susţinerii sectorului privat şi consolidării rezilienţei şi redresării economice.”

Dintre cele 100 de ţări, 39 sunt în Africa subsahariană. Aproape o treime din totalul proiectelor vizează ţări fragile, afectate de conflicte, precum Afganistan, Ciad, Haiti şi Niger. Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) şi Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (MIGA) au prioritizat, de asemenea, sprijinirea mediului de afaceri în ţările în curs de dezvoltare, inclusiv finanţarea comerţului şi a capitalului circulant pentru susţinerea sectorului privat, menţinerea locurilor de muncă şi veniturilor necesare asigurării traiului.

Sprijinul acordat de Grupul Băncii Mondiale prin granturi, împrumuturi şi investiţii de capital va fi suplimentat prin suspendarea rambursării creditului bilateral, cu avizul guvernatorilor Băncii. Ţările eligibile pentru finanţare IDA care solicită reeşalonarea rambursării creditului bilateral oficial vor avea mai multe resurse financiare pentru a lupta împotriva pandemiei COVID-19 şi pentru a finanţa măsuri de urgenţă esenţiale, care salvează vieţi.

„Suspendarea rambursării creditului bilateral oferită ţărilor eligibile pentru finanţare IDA va elibera resurse esenţiale pentru finanţarea măsurilor de urgenţă împotriva COVID-19”, a afirmat Malpass. „Naţiunile trebuie să acţioneze rapid pentru a spori transparenţa tuturor angajamentelor financiare asumate de guvernelor lor. Aceasta va mări încrederea în climatul investiţional şi va încuraja credite şi investiţii mai avantajoase în viitor.”

Răspunsul operaţional al Grupului Băncii Mondiale va consolida sistemele de sănătate, va sprijini cele mai sărace gospodării şi va crea condiţii favorabile pentru menţinerea mijloacelor de trai şi a locurilor de muncă pentru cei care au fost cel mai grav afectaţi. Operaţiunile la nivel de ţară vor sprijini cele mai sărace familii prin transferuri de numerar şi sprijin pentru menţinerea locurilor de muncă; securitatea alimentară, asigurarea hranei şi continuitatea serviciilor esenţiale, precum alimentarea cu apă potabilă şi educaţia; vor viza categoriile cele mai vulnerabile, inclusiv femeile şi comunităţile strămutate forţat, care sunt cele mai expuse riscului de impact major; şi vor contribui la implicarea comunităţilor în sprijinirea gospodăriilor vulnerabile şi dezvoltarea coeziunii sociale. Amploarea şi rapiditatea răspunsului Grupului Băncii Mondiale sunt esenţiale pentru a sprijini ţările să atenueze efectele adverse ale acestei crize şi să prioritizeze investiţiile în capitalul uman care pot accelera redresarea.

Operaţiunile Grupului Băncii Mondiale în cele 100 de ţări au ca scop salvarea de vieţi, protejarea mijloacelor de trai, consolidarea rezilienţei şi dinamizarea redresării economice prin:

Consolidarea sistemelor de sănătate, monitorizare şi prevenţie, în special în ţările cu venituri mici, fragile, afectate de conflicte: Răspunsul în plan sanitar al Grupului Băncii Mondiale vizează nevoile urgente de limitare a răspândirii şi atenuare a efectelor COVID-19, inclusiv de consolidare a sistemelor naţionale de sănătate pentru a putea trata cazurile grave şi salva vieţi. Instituirea şi sprijinirea demersurilor în statele fragile şi afectate de conflicte constituie o prioritate, având în vedere creşterea rapidă a numărului de cazuri în unele dintre aceste ţări.