- Advertisement -
Acasă Stiri COMUNICAT AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE SIF TRANSILVANIA: Către Domnul Andănuţ Crinel Valer

COMUNICAT AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE SIF TRANSILVANIA: Către Domnul Andănuţ Crinel Valer

Spre ştiinţa: domnilor Moldovan Marius Adrian, Petria Nicolae şi Frăţilă Constantin

Spre ştiinţa: Autoritatea de Supraveghere Financiară

în atenţia:

Doamnei Elena Doina Dascălu – Prim-vicepreşedinte – membru executiv

Domnului Gabriel Grădinescu – Vicepreşedinte – membru executiv

Domnului Cristian Roşu – Vicepreşedinte – membru executiv

Domnului Ştefan Daniel Armeanu – Vicepreşedinte – membru executiv

Domnului Jozsef Birtalan – membru neexecutiv

Domnului Ioan Gheorghe Ţara – membru neexecutiv

Doamnei Aura Gabriela Socol – membru neexecutiv

Domnului Ovidiu Răzvan Wlassopol – membru neexecutiv

Domnule Andănuţ Crinel Valer

Subsemnaţii Szabo Ştefan – preşedinte al Consiliului de Supraveghere (CS), Carapiti Dumitru – vicepreşedinte CS şi Lutac Gheorghe – membru CS, conform evidenţelor din registrele publice (ORC), va somăm încă o dată să încetaţi activitatea de uzurpare a funcţiei de Preşedinte CS din cadrul SIF Transilvania SA, activitate pe care aţi desfăşurat-o şi continuaţi să o desfăşuraţi cu complicitatea domnilor Moldovan Marius Adrian, Petria Nicolae şi Frăţilă Constantin.

Încă de la şedinţa CS din dată de 03 februarie 2020 am făcut apel către toţi cei patru să va abţineţi de la emiterea unor hotărâri de CS ilegale, întrucât se induc riscuri majore în activitatea societăţii, apel prin care am manifestat o atitudine prudenţă şi diligenţă faţă de societate, atitudine pentru care am am fost sancţionaţi de către ASF prin aplicarea unei interpretări care nu are nici o legătură cu realitatea, interpretare ASF determinată de informaţiile false furnizate autorităţii de către dvs.

Pentru a va atinge scopul, clar dovedit prin evenimentele petrecute ulterior, în dată de 03 februarie 2020 într-o şedinţa care nu a respectat nici o prevedere legală şi statutară incidenţa aţi modificat ROF-ul CS astfel încât să creaţi posibilitatea revocării preşedintelui şi vicepreşedintelui CS, hotărâri care, dealtfel, au fost suspendate de către Tribunalul Braşov confom hotărârii nr.322/06.05.2020.

Orbiţi de această dorinţa, aţi uitat de prevederile art. 15, alin. 2 din Actul constitutiv al societăţii, ceea ce este grav, sau dacă nu aţi uitat şi aţi acţionat cu bună ştiinţă este şi mai grav, această ultima ipoteza fiind plauzibilă întrucât nu puteţi spune că nu cunoaşteţi Actul constitutiv al societăţii pe care o administraţi.

Potrivit prevederilor art. 15, alin. 2 din Actul constitutiv „Membrii Consiliului de Supraveghere îşi aleg din rândul lor un preşedinte. Revocarea preşedintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeaşi majoritate cu care a fost ales.”

După cum bine ştiţi, în prima şedinţa CS după şedinţa AGOA din aprilie 2017, dl Ştefan Szabo a fost ales în funcţia de preşedinte cu o majoritate de 5 voturi, hotărâre pentru adoptarea căreia aţi votat şi dumneavoastră (mai puţîn dl Moldovan, întrucât la acea dată nu era membru CS), cu abţinerea dlui Ştefan Szabo în conformitate cu prevederile art. 144, indice 3 din Legea 31/1990.

Astfel, nici în şedinţa CS din 19 martie 2020 (hotărâre CS suspendată de Tribunalul Braşov conform hotărârii nr.307/08.04.2020) şi nici în şedinţa CS din 13 aprilie 2020 (când aţi emis o hotărâre identică cu cea suspendată de Tribunalul Braşov, confom sentinţei de mai sus) nu aţi avut voturi suficiente pentru revocarea preşedintelui CS, situaţie în care nu se putea pune problema alegerii unui nou preşedinte.

În toate aceste situaţii nu trebuie să uitaţi starea vădită de incompatibilitate a dlui Frăţilă Constantin. coform art.15 din Actul constitutiv al SIF Transilvania SĂ. art 211.din Codul civil şi art.13 din Regulamentul nr.1/2019 al ASF.

Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru funcţia de vicepreşedinte potrivit art. 15, alin. 3 din Actul constitutiv.

Dacă prin absurd admitem că preşedintele CS a fost revocat din funcţie şi se punea problema alegerii unui nou preşedinte, trebuie să precizăm că aşa zisă alegere a dvs. în funcţia de preşedinte CS s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 153, indice 20, alin. 2, teza a două, din Legea 31/1990 potrivit căruia „Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedinţilor acestor organe se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului.”

În condiţiile în care potrivit prevederilor art. 144, indice 3 din Legea 31/1990 dumneavoastră trebuia să va abţineţi de la vot, rezultă că aţi fost ales în funcţia de preşedinte cu trei voturi (din care un vot exprimat de un membru incompatibil- Frăţilă Constantin), număr de voturi care nu reprezintă majoritatea membrilor consilului. Trebuie să precizăm că necesitatea aplicării prevederilor art. 144, indice 3, din Legea 31/1990 a fost subliniată şi de Vicepreşedintele ASF, dl Grădinescu Gabriel prin adresa FN/24.04.2020 transmisă pe mail de dna Cristea Nela în dată de 25.04.2020, ora 10,55.

Prin urmare Preşedintele CS Ştefan Szabo nu a fost revocat, întrucât nu s-au exprimat 5 voturi pentru această revocare iar dl Andanut Crinel Valer nu a fost ales în această funcţie întrucât nu s-au exprimat 4 voturi valabile. În consecinţă, dle Andanut Crinel Valer nu aţi avut niciodată şi nu aveţi calitatea de preşedinte CS.

În aceste condiţii toate simulacrele de şedinţe CS convocate de dumneavoastră, sunt şedinţe ilegale, întrucât nu au fost convocate de preşedintele sau vicepreşedintele CS cu consecinţă indubitabilă că toate aceste aşa-zise hotărâri atoptate în astfel de şedinţe, sunt hotărâri ilegale.

Având în vedere ilegalitatea evidenţă a unor astfel de şedinţe nu am putut participa la desfăşurarea acestora, delimitându-ne în mod expres de aceste activităţi ilegale.

Domnule Andanut Crinel Valer, împreună cu complicii dumneavoastră aţi dat dovadă de un dispreţ total faţă de reglemetarile legale şi statutare.

O dovadă în plus a dispreţului dumneavoastră faţă de prevederile legale şi statutare o reprezintă şi faptul că şi convocarea şi desfăşurarea simulacrelor de şedinţe CS nu aţi făcut-o cu respectarea prevederilor ROF-ului CS (chiar şi acela care ziceţi că l-aţi aprobat, bineînţeles ilegal) şi anume nu aţi respectat termenul minim de 3 de zile pentru convocare şi transmitere a materialelor aferente. Mai nou nici măcar nu mai convocaţi toţi membrii CS, nu mai trimiteţi nici un material şi nu transmiteţi membrilor CS aşa zisele hotărâri pe care consideraţi că le-aţi adoptat, dând dovadă de o totală lipsa de transparenţă.

Domnule Andanut Crinel Valer, împreună cu dl Moldovan Marius Adrian, v-aţi permis să semnaţi şi să difuzaţi în piaţă rapoarte curente cu încălcarea flagrantă a prevederilor art. 153, indice 9, alin. 3 din Legea 31/1990, rapoarte prin care aţi dezinformat cu intenţie investitorii, pe baza unor aşa-zise hotărâri care au fost adoptate în condiţii de evidenţă ilegalitate. Mai mult decât atât v-aţi permis, fără a avea nicio calitate în acest sens, să semnaţi o aşa-zisă Hotărâre AGOA din dată de 28.04.2020 – cu încălcarea grosolană a voinţei exprese a acţionarilor exprimată în sensul împuternicirii dlui Mihai Fercala să semneze hotărârea, voinţă care nu poate fi schimbată de nimeni – aşa-zisă hotărâre prin care dezinformaţi actionarii pe baza unei interpretări contrare legii şi precedentelor judiciare (Decizia nr. 143/09.03.2017 pronunţată de Curtea de Apel Albă Iulia) în ce priveşte modalitatea de numărare a voturilor, încercând să blocaţi exercitarea mandatului de către domnul Dumitru Carapiti.

Domnule Andănuţ Crinel Valer, toată această activitate ilegală pe care aţi desfăşurat-o şi o desfăşuraţi a fost încununată cu numirea în funcţia de preşedinte al directoratului a dlui Moldovan Marius Adrian, persoană care a fost revocată pentru just temei din funcţia de membru al directoratului, revocare confirmată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aspect pe care l-aţi ascuns cu intenţie în aşa-zisă evaluare pe care aţi făcut-o şi transmis-o la ASF.

Prin tot ceea ce aţi făcut aţi creat situaţia în care o societate de anvergură SIF Transilvania SĂ să fie condusă de un directorat numit pe baza unor hotărâri ilegale, cu consecinţă incertitudinii deciziilor care vor fi luate de acum înainte , fiind pus la îndoială întregul act de adiministrare, aflându-ne în prezenţa unei preluări abuzive a structurilor de conducere a SIF Transilvania SĂ pe baza unor hotărâri CS false şi avize ASF abuzive.

Din păcate, toată această activitate ilegală s-a desfăşurat sub „atentă supraveghere” a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Mai devereme sau mai târziu, că va place sau nu va place, toate aceste hotărâri ilegale vor fi anulate de instanţele de judecată competenţe pe baza acţiunilor promovate, parte din ele deja suspendate de la executare, cu consecinţă răspunderii civile şi penale care va incumbă. Am promovat respectivele cereri de chemare în judecată întrucât, în calitatea pe care o avem, nu putem permite că SIF Transilvania SĂ să funcţioneze pe baza unor hotărâri care nu respectă prevederile legale şi statutare, obligaţia fiecărui membru a structurii de conducere fiind, în primul rând, aceea de a respectă legea şi actul constitutiv al societăţii.

Domnule Andanut Crinel Valer, niciodată nu este prea târziu. De aceea va solicităm încă o dată să încetaţi activitatea ilegală pe care o desfăşuraţi împreună cu complicii dumneavoastră şi să reparaţi răul pe care l-aţi făcut astfel încât SIF Transilvania SĂ să funcţioneze cu respectarea strictă a prevederilor legale şi statutare.

Szabo Ştefan – preşedinte

Carapiti Dumitru – vicepreşedinte

Luţac Gheorghe – membru

nicio-sansa-pentru-csu-din-suceava-in-fata-campioanei-nationale,-dinamo-bucuresti

Nicio șansă pentru CSU din Suceava în fața campioanei naționale, Dinamo București

0
CSU Suceava a pierdut fără drept de apel, scor 30-40, meciul disputat la finele săptămânii trecute, în fața campioanei en-titre a Ligii Naționale...
victorii-pentru-foresta-suceava-si-somuz-falticeni-in-runda-a-doua-de-campionat

Victorii pentru Foresta Suceava și Șomuz Fălticeni în runda a doua de campionat

0
Foresta Suceava și-a revenit oarecum după eșecul surprinzător din prima etapă a seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Dacă în prima...
principalii-colaboratori,-premiati-de-asociatia-judeteana-de-atletism-suceava

Principalii colaboratori, premiați de Asociația Județeană de Atletism Suceava

0
Asociația Județeană de Atletism Suceava și-a premiat, la finele săptămânii trecute, la stadionul Areni, principalii colaboratori. Au primit distincții din partea președintei Elena...
fincen-files-o-scurgere-uriasa-de-informatii,-ajunsa-in-presa-internationala,-arata-cum-marile-banci-din-lume-permit-cu-buna-stiinta-spalarea-banilor-murdari-(proveniti-din-infractiuni)-prin-transferul-lor-in-conturi-din-intreaga-lume-un-consortiu-de-jurnalisti-a-analizat-documentele-timp-de-un-an-de-zile,-iar-acum-le-dezvaluie.

FinCEN Files. O scurgere uriașă de informații, ajunsă în presa internațională, arată cum marile...

0
FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) este departamentul responsabil de combaterea spălării banilor din cadrul Trezoreriei SUA. Are misiunea declarată de a proteja sistemul...
spania-proteste-la-madrid-impotriva-noilor-masuri-restrictive-impuse-in-contextul-cresterii-numarului-de-infectari-cu-coronavirus-oamenii-din-cartierele-sarace-acuza-autoritatile-de-discriminare.

Spania. Proteste la Madrid împotriva noilor măsuri restrictive impuse în contextul creșterii numărului de...

0
Mii de oameni s-au adunat pe străzile din sudul Madridului pentru a-și manifesta dezaprobarea în legătură cu măsurile adoptate de autorități pentru stoparea numărului...

Related News

Nicio șansă pentru CSU din Suceava în fața campioanei naționale, Dinamo București

CSU Suceava a pierdut fără drept de apel, scor 30-40, meciul disputat la finele săptămânii trecute, în fața campioanei en-titre a Ligii Naționale...

Victorii pentru Foresta Suceava și Șomuz Fălticeni în runda a doua de campionat

Foresta Suceava și-a revenit oarecum după eșecul surprinzător din prima etapă a seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Dacă în prima...

Principalii colaboratori, premiați de Asociația Județeană de Atletism Suceava

Asociația Județeană de Atletism Suceava și-a premiat, la finele săptămânii trecute, la stadionul Areni, principalii colaboratori. Au primit distincții din partea președintei Elena...

FinCEN Files. O scurgere uriașă de informații, ajunsă în presa internațională, arată cum marile bănci din lume permit cu bună știință spălarea banilor murdari...

FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) este departamentul responsabil de combaterea spălării banilor din cadrul Trezoreriei SUA. Are misiunea declarată de a proteja sistemul...

Spania. Proteste la Madrid împotriva noilor măsuri restrictive impuse în contextul creșterii numărului de infectări cu coronavirus. Oamenii din cartierele sărace acuză autoritățile de...

Mii de oameni s-au adunat pe străzile din sudul Madridului pentru a-și manifesta dezaprobarea în legătură cu măsurile adoptate de autorități pentru stoparea numărului...